STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Spännare till
Killås
Medlås
Gekulås liten
Gekulås stor
Medlåsspännare
Spännare för Medlås.

När man spänt upp formstaget med denna spännare så slår man fast låset med en hammare.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige