STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Spännare till
Killås
Medlås
Gekulås liten
Gekulås stor
Killåsspännare
Spännare för Killås.

När man spänt upp formstaget så slår man fast kilen i låset med en hammare.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige