STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Spännare till
Killås
Medlås
Gekulås liten
Gekulås stor
Hävarmsspännare för Gekulås
Spännare för Gekulås där arbetsutrymmet inte är något problem. Med denna spännare går arbetsmomentet snabbare jämfört med den mindre spännaren.

När man spänt upp formstaget så låser sig låset självt.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige