STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Formlås
Killås
Medlås
Spännkil
Gekulås
Medlås
Formlås till 8mm formstag med fria ändar.

Till detta formlås behöver man en spännare av modellen Medlåsspännare. När man spännt upp formstaget så slår man fast låset med en hammare. Detta lås är enkelt att lossa genom att man bara slår lös det.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige