STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Formlås
Killås
Medlås
Spännkil
Gekulås
Killås
Formlås till 8mm formstag med fria ändar.

Till detta formlås behöver man en spännare av modellen Killåsspännare. När man spänt upp formstaget så låser man fast kilen i låset med en hammare. Detta lås är enkelt att lossa då man bara slår lös kilen.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige