STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Info
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Hemsideinfo
Stålmekan AB är ett ungt företag med lång erfarenhet av produktion och försäljning till byggnadsindustrin. Vår affärsidé är att genom återförsäljare förse marknaden med i huvudsak egentillverkade produkter av rätt kvalité, till rätt pris, i rätt tid, inom segmentet formning, gjutning.

Vi arbetar enligt kraven i ISO 9002.


Kontaktinformation:
Postadress
Österskogsvägen 2
335 73 Hillerstorp
SVERIGE
Telefon
Int+46 (0)550-620 90 

E-post
info@stalmekan.se
Fax
-

Internet
www.stalmekan.se 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige