STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Formlås
Killås
Medlås
Spännkil
Gekulås
typ Gekulås
Formlås till 8mm formstag med fria ändar.

Till detta formlås behöver man en spännare av modellen Gekulåsspännare. Detta lås är ett väldigt läthanterligt lås. När man spänt upp formstaget så låser sig låset självt. Detta lås är också väldigt enkelt att lossa då man bara bryter på den lilla spaken.

 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige