STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Formstag
6mm
ändknopp
8mm
fri ände
ändknopp
motgjutning
Rostfritt
 8mm Ändknopp
Formstag med ändknopp är avsedda att användas till dubbla reglar 45x95mm. Formstag med ändknopp finns i två olika grundmodeller beroende på om formen är gjord med plyfa, eller med brädor.

Det finns 5 olika täckskiktsdjup att välja mellan: 7mm, 15mm, 35mm, 45mm och 55mm.

Vid ett täckskiktsdjup på 7mm leveras formstagen med kupad distansbricka av plåt.

Vid 15mm, 35mm, 45mm och 55mm djup leveras formstagen med kona. Standard kona är 35mm.


Formstagen kan fås med en gastät (40x3mm)...


...eller vattentät (70x1mm) bricka. Det gastäta formstaget är godkänt av Räddningsverket för användning till skyddsrum.

Rekommenderad högsta belastning för 8mm formstag är 18 kN.

Nedan visar vi de mest förekommande typer av 8mm formstag med ändknopp som vi tillverkar.

8pk


8pkg


8pkv

8ps


8psg


8psv


 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige