STåLMEKAN AB  Telefon: 0550-620 90
 


Formstag
6mm
ändknopp
8mm
fri ände
ändknopp
motgjutning
Rostfritt
 6mm Ändknopp
Formstag i 6,5mm levereras endast med ändknopp. Formstag med ändknopp är avsedda att användas till dubbla reglar 45x95mm. Formstag med ändknopp finns i två olika grundmodeller beroende på om formen är gjord med plyfa, eller med brädor.

Det finns 5 olika täckskiktsdjup att välja mellan: 7mm, 15mm, 35mm, 45mm och 55mm.

Vid ett täckskiktsdjup på 7mm leveras formstagen med kupad distansbricka av plåt.

Vid 15mm, 35mm, 45mm och 55mm djup leveras formstagen med kona. Standard kona är 35mm.


Formstagen kan fås med en gastät (40x3mm)...


...eller vattentät (70x1mm) bricka. Det gastäta formstaget är godkänt av Räddningsverket för användning till skyddsrum.

Rekommenderad högsta belastning för 6,5mm formstag är 14 kN.

Nedan visar vi de mest förekommande typer av 6mm formstag som vi tillverkar.

6pk


6pkg


6pkv


6ps


6psg


6psv


 


Copyright © 1997 - 2019, Stålmekan AB, Storfors, Sverige